Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam kết hợp cùng Đại sứ Quán Italia và Hội Hữu Nghị Việt – Italia tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2019 ,khen thưởng các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho Hội Hữu Nghị Việt – Italia

Diễn ra vào thời gian ngày đến ngày
Địa điểm tổ chức tại
Hôm nay ngày 11/06/2019 Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam kết hợp cùng Đại sứ Quán Italia và Hội Hữu Nghị Việt - Italia tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2019 ,khen thưởng các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho Hội Hữu Nghị Việt - Italia. bên cạnh đó đại hội còn bầu ra chủ tịch và ban hành chấp hành nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 Song Hoàng Media rất hân hạnh được thực hiện chương trình này.

Bình luận bài viết